Genesis a západní civilizace

Málokdo již dnes věří v „lepší zítřky“. Minimálně v dlouhodobém smyslu. Neregulovaný lidský konzum devastuje přírodní zdroje a zasypává planetu jedovatým odpadem. Denně vymírají mnohé druhy živočichů, globální oteplování definitivně mění rovnováhu v přírodě a ničivé přírodní katastrofy střídají jedna druhou. Není kam utéct. Důsledky těchto přírodních jevů se nevyhýbají ani těm nejkrásnějším či nejvyspělejším zemím. A aby toho nebylo málo, přibývá na jedné straně terorismu a na té druhé státní kontroly. Pokud si člověk chce užívat života, neměl by příliš sledovat zprávy v médiích… anebo, jak se to často dělá, raději o nich příliš nepřemýšlet. Tomu dosti odpovídá anglický výraz „amusement“, překládaný jako zábava, neboli doslova „bezmyšlenkovitost“.

Bavíme se. A bavíme se rádi. Dává nám to dočasný pocit jakési svobody, seberealizace a klidu. Posiluje to naše sebevědomí – alespoň v našem umělém, virtuálním světě. Utrácíme za hry a zábavu jakéhokoliv typu, abychom opět na chvíli vydrželi onu tíživou povinnost života v realitě – ve škole, na pracovišti, v rodině, ve společnosti. Pokud se ztrácí motivace, přichází potřeba stimulace. Poslouží kofein, nikotin… a pokud je již stav nesnesitelný, měníme. Školu, práci, rodinu, společnost. Jasně, televizi či internet lze vypnout (pokud to ovšem ještě jde), někteří to však zkoušejí i s realitou… aby po čase vystřízlivěli např. na lůžku záchytné stanice… Ne, opravdu to nebývá vždy tak zlé. Mnozí svůj život nějak zvládáme a jsme i šťastní. Prosadíme se. Vystudujeme školy. Vybudujeme velká díla, založíme si firmy a společnosti, máme postavení, lidé si nás váží... Co ale náš/naše manžel/ka (dnes už jen „partner/ka“, či „přítel/kyně“) a děti? A stihneme vůbec v té honičce zodpovědně vychovat nějaké děti? A jsou ještě „naše“?

Tzv. „západní“ civilizace, které jsme součástí, dosáhla v minulosti velkého pokroku, za který do značné míry vděčí vědeckému přístupu k realitě. Nechceme žít v bajkách, zotročení mylnými představami systematicky implantovanými do našich naivních hlav „samozvanou elitou“ jako naši prapředkové. Chceme ověřená fakta, na kterých lze stavět. I proto jsme představu jakéhosi „božstva“ před několika desetiletími smetli ze stolu a vřele jsme objali představu jinou, založenou na „samoplození“. Vše vzniklo náhodou, samo, bez smyslu či cíle. Hmota, prostor i čas. Hodně to „bublalo“ až to po čase začalo zkoumat samo sebe. A „nesmyslně“ hledat de facto neexistující smysl své vlastní existence. Proč?

Ano – mluvíme o nás, lidech. O našem zdraví, štěstí, o našich vztazích, o naší svobodě, o naší minulosti i budoucnosti, o odpovědnosti, o dobru a zlu… prostě o tom, proč jsme tady a jaký je zde náš úkol. Neznáme odpovědi na všechny otázky. Netváříme se, že víme vše. Jedna věc je však jasná – je příhodné hledat a v hledání nepřestávat. Klademe si nepříjemné otázky a nechceme přitom zavírat oči před realitou. Nechceme utíkat od toho, co se v nás i kolem nás děje… protože to vše může mít hluboký smysl. I vaše existence může mít smysl. A jestliže lidská existence a život svůj smysl a cíl má, co nám o těchto věcech řekne více, než hledání toho, jaký má život a lidstvo počátek?

Věříte-li, že hledání počátku a smyslu života je smysluplné, pak je naše expozice GENESIS expo právě pro vás. Nebojte se otevřít svou mysl myšlenkám, které vám byli „samozvanou elitou“ zapovězeny. Udělejte si čas, prozkoumejte všechna dostupná fakta a utvořte si vlastní, vnitřně konzistentní a vyvážený názor, který bude v souladu s realitou, ve které žijeme. Buďte opravdu svobodní a využijte příležitost studovat, otevřeně diskutovat, obohatit druhé a sami se nechat obohatit o informace, které mohou změnit váš život.

Výstava GENESIS expo je především výstavou vědeckou a historickou, nikoliv náboženskou. Jejím smyslem a cílem je pro laiky srozumitelnou, populárně-vědeckou formou (expozice zkamenělin, dokumenty, filmy, přednášky s diskusí) představit vztah mezi přírodními vědami, historickými vědami a vírou v biblického Boha. Výstava je otevřená i pro základní a střední školy. Autorem výstavy je Mgr. Libor Votoček, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, zkušený středoškolský učitel zabývající se kontroverzí mezi modelem evolučním a modelem kreacionistickým již řadu let. Otevírá palčivé otázky života, které zkoumá z obou hledisek.

MUDr. Norbert Cibiček, Ph.D.